600 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)

Ticaret Bakanlığının Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ile İlgili Yazısı

 

02 Ağustos 2019

Bilindiği üzere, e-ticarete yönelik ulusal bir ölçme ve değerlendirme sistemimizin olmayışı önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmakta olup; söz konusu eksiklik, küresel e-ticaret pazarındaki konumumuzun tespit edilebilmesi ve ulusal e-ticaret pazar hacmimizin sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesine engel olmaktadır. E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) oluşturularak 04/12/2017 tarihi itibarıyla hizmete açılmıştır. Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e kayıt olması ve bildirimde bulunması gerekmektedir.
 
Kayıt için ETBİS’e gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgileri girilecektir. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak ve kayıt dışılığın önüne geçilecektir.
 
Öte yandan, ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak tebligata elverişli KEP adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri, elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü gibi hususlarda bildirimde bulunacaktır.
 
Bunun yanında, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirecektir. İnternet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bu bilgilerin detayları Bakanlığımızca belirlenecektir.
 
ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlığımızca oluşturulan www.eticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Bu listeye ulaşmak için buraya tıklayınız. Ayrıca toplanan tüm veriler için gerekli metodoloji oluşturularak istatistikler üretilecek ve bu istatistiki bilgiler aylık olarak kamuoyuyla paylaşılacak olup orta ve uzun vadeli e-ticaret politikaları oluşturulacaktır.
 
Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilmesi, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riskinin azaltılması ve oluşturulacak politikalarla e-ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine imkân tanınarak bu alanda aleniyet sağlanacaktır.
 
Öte yandan www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden yapacağımız anket, görüş, form ve ETBİS’e kayıtlı işletmelerden alınan KEP adresleri sayesinde bu işletmeler ile Bakanlığımız arasında hızlı iletişim kanallarıyla sektörün sorun ve çözüm önerileri için etkin bir mekanizma kurulmuş olacaktır.